บริการของเรา

บริการของเรา

ขาย เช่า มั่นใจ ด้วยนักกฏหมายมืออาชีพ

Packages From 2,000 Baht

เลือกบริการที่ต้องการ*

1 Lease agreement / contract to buy & sell
3,000 baht
2 Create furniture & damaged items list
2,000 baht
3 Check transfer fees & tax
2,000 baht
4 Transfer of ownership
6,800 baht
5 Contact & Book Cadastral Servey
5,000 baht
6 Current title deed & ownership check
5,000 baht
7 Electricity meter transfer
3,000 baht
8 Water meter transfer
3,000 baht

กรุณากรอกข้อมูล

*ค่าบริการยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการทั้งหมด